Aktualitātes>Vēl iespējams pieteikties ES finansētajiem kursiem "Digitālais mārketings"

Vēl iespējams pieteikties ES finansētajiem kursiem "Digitālais mārketings" (0)

Biznesa augstskolā Turība digitālā mārketinga prasmes uzsākušas apgūt 12 studentu grupas. Profesionālās pilnveides programmu „Digitālais mārketings” 160 akadēmisko stundu apjomā (80 stundas klātienē un 80 stundas neklātienē) piedāvā Biznesa augstskolas Turība Profesionālās izaugsmes centrs Eiropas Sociālā fonda projekta (Nr.8.4.1.0/16/I/001) „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros, kurā mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, bet 10% ir strādājošo līdzmaksājums, savukārt nodarbinātajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Profesionālās pilnveides programmas ietvaros tiek apgūtas teorētiskās zināšanas par mārketinga aktualitātēm un tendencēm, kā arī iegūtas praktiskās iemaņas mārketinga komunikācijas veidošanā un konkrētu mārketinga kanālu un rīku izmantošanā, tostarp vektorgrafikas (logotipu) veidošanā, foto un video materiālu apstrādē un rediģēšanā, mājas lapu izveidē un optimizācijā, satura veidošanas stratēģiju plānošanā un to praktiskā izmantošanā dažādos sociālajos tīklos, kā arī adekvātu un saprātīgu maksas reklāmu kampaņu veidošanā. Kursa autore un lektore Dace Amsone Biznesa augstskolā Turība jau vairāku gadu garumā pasniedz studiju kursus „Vizuālā rediģēšana” (Photoshop, Illustrator, InDesign) Komunikācijas zinātņu virziena studentiem, kā arī „E-komercija”, „E-mārketings tūrismā” un „E-tūrisms” Starptautiskā tūrisma virziena studentiem.

„Lielākā daļa studējošo jau ir eksperti savā darbības jomā, tāpēc profesionālajā izglītībā pasniedzēja funkcija vairs nav tikai lasīt lekcijas, bet gan uzskatāmi parādīt praktisko rīku izmantošanu, palīdzot izprast atšķirību starp alternatīvām. Liels prieks redzēt vienkopus tik daudz zinošu un zinātkāru cilvēku. Sagaidu, ka visiem kursa dalībniekiem būs aizraujošas praktiskās nodarbības un diskusijas. Tāpat esmu pārliecināta, ka kursa ietvaros arī es gūšu jaunu pieredzi un zināšanas, jo studējošie pasniedzējiem iemāca vismaz tikpat daudz, cik pasniedzēji studentiem,” stāsta pasniedzēja Dace.

Projekta vadītājs Uldis Strautkalns uzsver: „Vēlos izteikt lielu pateicību visiem interesentiem - gan par Turībai pausto uzticību, izvēloties mācības mūsu augstskolā, gan par atsaucību grupu komplektācijas laikā, kas mums bija nopietns pārbaudījums lielā pieteikumu skaita dēļ. Šobrīd ir nokomplektētas grupas visos iepriekš piedāvātajos laikos, tostarp arī sestdienās un svētdienās. Pavasara semestrī tiek plānotas mācības gan tiem, kas izteica vēlmi apgūt prasmes pēc Jaunā gada, gan tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nevarēs pabeigt uzsāktās mācības šajā semestrī. Jāatzīmē, ka interese par mācībām VIAA vadītā projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros ar katru gadu pieaug un kurss „Digitālais mārketings”, līdz ar citiem projekta ietvaros piedāvātajiem kursiem, būs pieejams arī turpmākajos gados. Projekts turpināsies līdz 2022. gada 31. decembrim.”

Kursa „Digitālais mārketings” apraksts pieejams VIAA uzturētajā portālā www.mācībaspieaugusajiem.lv. Biznesa augstskolas Turība Profesionālās izaugsmes centra kursi, kas tiek piedāvāti šī projekta ietvaros, pieejami mājas lapā kursi.turiba.lv. Par mācību iespējām šajos un citos kursos iespējams uzzināt arī, rakstot uz e-pastu: kursi@turiba.lv vai zvanot pa tālruni (+371) 67606101.

22.08.2019

Nodarbību saraksts