Aktualitātes>Valodu katedras pārstāvju vizīte Polijā

Valodu katedras pārstāvju vizīte Polijā (0)

Valodu katedras īstenotā Erasmus+ projekta “Kultūras zināšanas un valodas kompetence kā līdzeklis 21.gadsimta prasmju attīstībai” (Projekta Nr.:2018-1-HR01-KA204-047430) ietvaros, Polijas pilsētā Vroclavā norisinājās projekta partneru trešā tikšanās. Tikšanos organizēja projekta partneri Fundacja Pro Scientia Publica (Polija), un tajā piedalījās visu partnerinstitūciju pārstāvji:  Tourism and Catering School Dubrovnik (Horvātija), Ekonomska šola Murska Sobota (Slovēnija), Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca (Rumānija), Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav (Čehija) un Biznesa augstskola Turība (Latvija).

Biznesa augstskolu Turība pārstāvēja Valodu katedras vadītāja, profesore Ineta Lūka un lektors Sundars Vaidesvarans.

Pēc sirsnīgas uzrunas, partneri pārgāja uz projekta provizorisko rezultātu analīzi, ko prezentēja Biznesa augstskolas Turība pārstāve, profesore Ineta Lūka. Turpmākās dienas garumā sekoja diskusijas par panākumiem, izstrādājot valodu un kultūras izglītības mācību kursu partnervalstu valodās, ar mērķi attīstīt 21. gadsimta prasmes un paplašināt dalībnieku kultūras zināšanas. Partneri apsprieda problēmas, ar kurām saskārās mācību moduļu adaptēšanas laikā, vienojās par kopīgu pieeju, kā arī prezentēja savus līdzšinējos sasniegumus un dalījās ar dažādām kreatīvām idejām. Diskusijas vadīja Dr. Zsuzsa Ajtony no Sapientia Universitātes, jo tieši Sapientia Universitātes atbildības joma ir projekta otrā posma (O2) mācību kursu izveide.  

Projekta dalībnieki piedalījās arī starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Izglītība, kultūra un sabiedrība 2019”, ko rīkoja Polijas partneri Fundacja Pro Scientia Publica sadarbībā ar  Vroclavas Universitāti. Viena no plenārsēdes runātājām bija profesore Ineta Lūka, kas prezentēja rakstu par “Creating a Culture-Based Language Learning Course for Developing Adult Learners’ 21st Century Skills”, kurā viņa apsprieda projektu, tā panākumus un ieskicēja galvenos izaicinājumus pieaugušo izglītībā. Konferences pirmās dienas noslēgumā dalībnieki noskatījās Teatr Czarny iestudēto izrādi “Reflections. Marked. Six secrets. Some painful” (“Atspulgi. Atzīmēts. Seši noslēpumi. Daži sāpīgi”) teātra režisora, docenta Dr. Aleksandra Kobylareka vadībā. Teatr Cazarny ir senioru teatrālā grupa no Vroclavas Universitātes izveidotās Trešās Paaudzes Universitātes. Trešās Paaudzes Universitāte dibināta 1975. gadā un tā izglīto vecāka gadagājuma cilvēkus svešvalodās, jaunākajās tehnoloģijās, vispārējās zināšanās, veselībā, gerontoloģijā un reģionālajā vēsturē. Šī ir viena no galvenajām projekta mērķauditorijām un projekta partneriem bija iespēja tikties ar teatrālās grupas dalībniekiem un uzzināt par pieaugušo augstāko izglītību Polijā, par pieejamajiem kursiem, kas tiek piedāvāti vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī par viņu interesi kultūras un valodu zināšanu pilnveidē.

Konferences otrajā dienā notika projekta darbnīcas (workshops), un visas dienas garumā, konferences dalībniekiem bija iespēja pašiem izmēģināt un apgūt mācību materiālus, kas tika izstrādāti projekta pirmajā posmā. Darbnīcas vadīja Erna Voroš, no Ekonomska sola Murska Sobota, Slovēnija, piedaloties Biznesa augstskolas Turība pārstāvim Sundaram Vaidesvaranam.

Pēcpusdiena tika pavadīta diskusijās par gaidāmajiem projekta termiņiem. Tika pārskatīti projekta rezultātu izplatīšanas plāni un projekta koordinatori izskaidroja atskaites procedūras un iepazīstināja ar projekta dokumentiem un pārskatu veidnēm. Partneri arī vienojās par nākamās tikšanās provizoriskajiem datumiem. Nākamā, projekta noslēguma tikšanās, notiks Čehijā 2020.gada maijā.

Vakarā projekta dalībniekiem bija brīnišķīga ekskursija, kas ietvēra pilsētas galvenos kultūras apskates objektus. Ekskursijas laikā gids iepazīstināja ar ebreju kultūras mantojumu un tā ietekmi uz  Vroclavas pilsētu.

Projekta partneriem bija arī iespēja iepazīties ar Lejas Silēzijas reģiona kultūras mantojumu. Jāpiebilst, ka Vroclavas pilsēta atrodas tieši šajā reģionā. Viņi apmeklēja trīs Lejas Silēzijas kultūrvēsturiskās vietas: Lejas Silēzijas Pieminekļu miniatūro parku, kurā atrodas reģiona skaistākās baznīcas, pilis un katedrāles miniatūrā formā; Osowkas pazemes pilsētu, kas ir iespaidīgs pazemes komplekss, ar neskaidru sākotnējo mērķi, kuru nacisti uzbūvēja Otrā Pasaules kara laikā; Miera baznīcu Švidņicē, kas ir lielākā koka baznīca, kas ierakstīta UNESCO kultūrvēsturiskā mantojuma sarakstā. Tādējādi projekta partneriem bija iespējams realitātē aplūkot daļu no Polijas kultūrvēsturiskā mantojuma, kas iekļauts arī izstrādātā kultūras kursa moduļos.

Detalizētāka informācija par projektu, tā mērķiem un rezultātiem pieejama projekta oficiālajā mājaslapā: http://culture-language.eu   

Sundars Vaidesvarans
Projekta dalībnieks
Valodu katedras lektors

 

Biznesa augstskolas Turība Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Culture and Languages for All” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

14.12.2019

Nodarbību saraksts