Aktualitātes>Uzņemšanas konkursa un konkursa uz budžeta vietām un stipendijām rezultāti 2019./2020. studiju gadam

Uzņemšanas konkursa un konkursa uz budžeta vietām un stipendijām rezultāti 2019./2020. studiju gadam (0)

Zināmi uzņemšanas konkursa un konkursa uz budžeta vietām un stipendijām rezultāti 2019./2020. studiju gadam.

Konkursa uz budžeta vietām un stipendijām rezultāti

Uzņemšanas rezultāti neklātienes studijās 1. līmeņa studiju programmās

Uzņemšanas rezultāti dienas, vakara un nekātienes 2. līmeņa studiju programmās

Uzņemšanas rezultāti pamatstudijās uz atlikušajām brīvajām vietām

Reflektantu saraksts, kuri nepiedalās konkursā, jo nav izpildījuši uzņemšanas noteikumu prasības

  • Budžeta vietu ieguvējiem Studiju informācijas centrā (SIC) ir jāparaksta līguma par izglītības iegūšanu pielikums - Maksājumu grafiks līdz 26.08.2019.
  • Augstskolas finansētās stipendijas saņēmējs reģistrējas SIC stipendijas saņemšanai, aizpildot iesniegumu par stipendijas saņemšanu līdz 31.08.2019., ja vēlas Stipendiju saņemt katru mēnesi - 60.00 EUR mēnesī, norādot konta numuru uz kuru Stipendija tiks pārskaitīta. Iesniegums
  • Augstskolas finansētās stipendijas saņēmējiem, kuri Stipendiju vēlas izmantot kā studiju maksas atlaidi, SIC ir jāparaksta jauns Maksājuma grafiks līdz 26.08.2019.
  • Pretendentiem uz budžeta vietām un stipendijām ir tiesības ne vēlāk kā līdz otrās darba dienas plkst.12.00 pēc konkursa rezultātu publicēšanas iesniegt SIC rakstveida apelāciju par konkursa norisi. Apelācijas komisijas lēmums tiek publiskots trešajā darba dienā pēc konkursa rezultātu publiskošanas augstskolas interneta mājaslapā www.turiba.lv un izvietots uz augstskolas informācijas stenda C korpusā. 

Iesniegumus iespējams nosūtīt arī pa pastu uz adresi:
Biznesa augstskola Turība
Studiju informācijas centrs
Graudu iela 68
Rīga, LV 1058

14.08.2019

Nodarbību saraksts