Aktualitātes>Turība turpina realizēt ESF projektu

Turība turpina realizēt ESF projektu (0)

Biznesa augstskola Turība turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu „Biznesa augstskolas Turība akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/019), lai nodrošinātu augstāku konkurētspēju starptautiskajā izglītības tirgū un kvalitāti studiju programmu realizācijā angļu valodā.

Aktivitātes „Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība” ietvaros pirmajā semestrī Turībā strādāja 5 profesori no Lielbritānijas, Lietuvas un Slovākijas, bet „Doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā” ietvaros joprojām turpina strādāt 5 doktoranti. Abās aktivitātēs drīzumā tiks izsludināts konkurss uz nākamo 5 doktorantu un 5 ārvalstu profesoru vietām.

Projekta pirmais pusgads ir bijis sekmīgs arī pārējās trīs programmās –„Profesionālās angļu valodas mācības” ietvaros 29 augstskolas docētāji ir uzlabojuši prasmes akadēmiskajā angļu valodā darbam ar starptautiskajiem studentiem vidējā, augsti vidējā un augstā līmenī, savukārt „Stažēšanās pie komersanta” ietvaros 10 augstskolas docētāji veikuši stažēšanos Latvijas uzņēmumos, bet „Specializēto mācību” ietvaros 57 docētāji paaugstinājuši kompetences tūrisma, vadībzinātņu un tiesību zinātņu virzienos.

Projekta kopējais finansējums plānots 556754,18 EUR, no kura 473241,05 EUR ir ESF finansējums un 83513,13 EUR ir valsts budžeta finansējums. Projekta ilgums ir 38 mēneši , bet norises laiks - 2019. gada 1. janvāris līdz 2022. gada 28. februāris.

15.08.2019

Nodarbību saraksts