Aktualitātes>Komunikācijas fakultātes dekāns apstiprināts Latvijas Nacionālās enciklopēdijas Nozaru redakcijas kolēģijā

Komunikācijas fakultātes dekāns apstiprināts Latvijas Nacionālās enciklopēdijas Nozaru redakcijas kolēģijā (0)

Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas fakultātes dekāns, profesors Andris Pētersons ir apstiprināts par Latvijas Nacionālās enciklopēdijas Nozaru redakcijas kolēģijas dalībnieku. Nacionālā enciklopēdija ir topoša universāla populārzinātniska enciklopēdija latviešu valodā. Enciklopēdijas pamatu veido elektroniskā versija un šķirkļu princips, taču vienlaikus Latvijas valsts simtgadei tiek gatavots arī īpašs drukātais sējums par Latviju. Plānots, ka tā atvēršana notiks 2018. gada 18. oktobrī, bet elektroniskā versija (vietnē http://enciklopedija.lv/) kļūs pieejama lasītājiem no 18. decembra. Enciklopēdijas izveidei un attīstībai likta ilgtermiņa vīzija par pastāvīgu zināšanu uzkrāšanu un pilnveidi. Enciklopēdijas saturu veido dažādu nozaru ekspertu sagatavoti šķirkļi, tās satura stratēģisko pārraudzību veic kultūras ministres vadītā Nacionālās enciklopēdijas padome. Saturisko veidošanu nosaka Nozaru redakcijas kolēģija ar 55 dažādu jomu lietpratējiem, bet ilustrāciju bloka veidošanu sekmē dažādu ilustrāciju speciālisti Ilustrāciju redakcijas kolēģijā.

25.04.2018

Nodarbību saraksts