Aktualitātes>Jolanta Derkevica-Pilskunga ieguvusi sociālo zinātņu doktora zinātnisko grādu

Jolanta Derkevica-Pilskunga ieguvusi sociālo zinātņu doktora zinātnisko grādu (0)

15. jūlijā Biznesa augstskolā Turība C204S. auditorijā norisinājās Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes komunikācijas zinātnē (plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas nozarē) sēde, kurā Jolanta Derkevica-Pilskunga aizstāvēja Biznesa augstskolas Turība komunikācijas zinātnes doktora studiju programmā “Komunikācijas vadība” izstrādāto promocijas darbu komunikācijas teorijas apakšnozarē.

Ar Promocijas padomes komunikācijas zinātnē lēmumu tika nolemts piešķirt Jolantai Derkevicai-Pilskungai sociālo zinātņu doktora zinātnisko grādu komunikācijas zinātnē.

Promocijas darba temats: “Domino Effect Theory and Legal Regulations: The Effects of Risk and Crisis Communication on Latvian Enterprises” (Domino efekta teorija un tiesiskais regulējums: komunikācija riska un krīzes situācijās – ietekme uz Latvijas uzņēmumiem).

Promocijas darba vadītājs: Dr. phil. Jāko Lehtonens (Jaakko Lehtonen).

Oficiālie recenzenti: Dr. sc. soc. Andris Pētersons (Biznesa augstskola Turība), Dr. phil. Agnese Dāvidsone (Vidzemes Augstskola), Dr. iur. Raimunds Kalesniks (Raimundas Kalesnykas) (Kazimira Simonaviča universitāte, Lietuva).

Ikviens interesents ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība Bibliotēkā.

Biznesa augstskola Turība sveic Jolantu Derkevicu – Pilskungu ar nozīmīgo notikumu!

16.08.2019

Nodarbību saraksts