Promocijas padomes

Pastāvīgā Promocijas padome Juridiskā zinātnē

 • Dr.iur. A.Endziņs  (Biznesa augstskola Turība), priekšsēdētājs;
 • Dr.iur. J.Ivančiks (Biznesa augstskola Turība);
 • Dr.iur. A.Judins (Biznesa augstskola Turība);
 • Dr.iur. J.Načisčionis (Biznesa augstskola Turība), priekšsēdētāja vietnieks; 
 • Dr.iur. I.Veikša (Biznesa augstskola Turība);
 • Dr.iur. J.Grasis (Banku augstskola).

Rektora 2011. gada 25. novembra rīkojums nr. 994/1

Pastāvīgā Promocijas padome Komunikācijas zinātnē

 •  Dr.phil., prof. Ainārs Dimants, (Biznesa augstskola Turība), priekšsēdētājs;
 • Dr.phil., prof. Jāko Lehtonens (Jaako Lehtonen), (Biznesa augstskola Turība);
 • Dr.sc.soc., asoc.prof. Andris Pētersons, (Biznesa augstskola Turība), priekšsēdētāja vietnieks;
 • Dr.phil. Gregorijs Saimonss (Gregory Simons), (Biznesa augstskola Turība);
 • Dr.art., asoc.prof. Deniss Hanovs, (Rīgas Stradiņa universitāte);
 • Dr.sc.inf., prof. Sergejs Kruks, (Rīgas Stradiņa universitāte);
 • Dr.hist., prof. Vita Zelče, (Latvijas Universitāte).

Rektora 2012. gada 7. septembra rīkojums nr. 659/1