LEONARDO DA VINCI projekti

Partnerības projekts "Tilts starp profesionālo un augstāko izglītību (Zināšanu un prasmju atzīšana un pārnese no profesionālās uz augstāko izglītību)"

Projekta realizācijas laiks: 10.2010.-07.2012.
Kopējais finansējums: 134 500 Euro

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir veicināt savstarpēju sasaisti un veidot „tiltu” starp profesionālo un augstāko izglītību. Projekta ietvaros partneri dalīsies pieredzē un meklēs labākos risinājumus šajā jomā, izstrādās principus pēc kuriem varētu nodrošināt iegūto zināšanu atzīšanu un pārnesi no profesionālās uz augstāko izglītību.
Visi projekta partneri apzinās situāciju katrā projekta dalībvalstī un pētīs iegūto zināšanu atzīšanas prakses. Tāpat projekta laikā tiks noformulēti ieteikumi zināšanu atzīšanai un pārnesei, kas tiks prezentēti katras valsts atbildīgajām institūcijām un organizācijām, lai tādejādi veidotu vienotu zināšanu pārnesi no profesionālās uz augstāko izglītību. Projekta rezultāti tiks prezentēti nacionālā un starptautiskā līmenī.
Projekta mērķgrupa ir profesionālās izglītības studenti, kuriem tiks veidota sakārtota sistēma iegūto zināšanu atzīšanai, lai turpinātu izglītību. Tāpat tiks veidota sadarbība starp dažādām profesionālās un augstākās izglītības iestādēm.

Projekta partneri:
Tallinn University Haapsalu College (Igaunija, vadošais partneris)
Klaipeda Business School (Lietuva)
Academy for Vocational Training (Vācija)
The School Centre Ptuj (Slovēnija)
Governorship of Mersin (Turcija)
Porvoo Commercial College (Somija)
Turība University (Latvija)


Papildu informācija 
Kristīne Tihanova
Starptautiskās sadarbības nodaļa
Telefons: +371 67625371
e-pasts: kristine.tihanova@turiba.lv

 

„Biznesa augstskolas Turība absolventu starptautiskā prakse Spānijā”

Projekta realizācijas laiks: no 2010.gada decembra līdz 2011.gada oktobrim
Kopējais finansējums: 8184 eiro
Projekta apraksts:

Viens no Turības mērķiem ir absolventu atbalsta programmas izstrāde un dažādu atbalsta aktivitāšu realizēšana šajā jomā. Vairumā gadījumu izglītības iestādes atbalsta un sniedz dažādas iespējas saviem studentiem, tomēr īpaši šī brīža ekonomiskās situācijas dēļ pēc absolvēšanas jaunietim ir grūti uzsākt savas karjeras veidošanu. Ar šo projektu vēlamies veicināt savu absolventu iespēju paplašināšanu sniedzot atbalstu savas vietas meklēšanai darba tirgū.

Projekta ietvaros Biznesa augstskola Turība nosūta divus savus absolventus uz Spāniju, Valensiju uz AIP (Advisers for International Programs) valodu skolu, kas nodrošinās dalībnieku valodas un kultūras apmācību, kā arī noorganizēs prakses vietu tūrisma aģentūrā.

Praksē piedalās divi mūsu augstskolas tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības studiju programmas absolventi – Linda Novika un Elīna Raga.

Praktikanti Spānijā divas nedēļas apgūs spāņu valodu un tiem tiks nodrošināta starpkultūru sagatavošana.

Absolventes izies praksi tūrisma aģentūrā – klientu apkalpošana, piedāvājuma pārzināšana, mārketinga aktivitāšu veikšana, viesnīcu un biļešu rezervācija, darbs ar dokumentiem (vīzas, apdrošināšana, transporta īre, arhivēšana), gida pakalpojumi un ekskursiju vadīšana, jaunu maršrutu izstrādāšana, sadarbības partneru meklēšana, līgumu slēgšana. Vēlāk praktikantiem būs iespēja izvēlēties vispiemērotākos darbus un specializēties tajos. Prakses laikā praktikantiem būs iespēja veikt dažādus darbus – gan tādus, kas saistās ar tehnisku pienākumu veikšanu (biļešu, viesnīcu rezervācija), gan darbu ar cilvēkiem (tiešais kontakts ar klientiem), gan arī iegūt pieredzi ar tūrismu saistītās jomās – piemēram dažādu tūrisma produktu mārketings.

Papildu informācija

Kristīne Tihanova
Starptautiskās sadarbības nodaļa
Telefons: +371 67625371
e-pasts: kristine.tihanova@turiba.lv