Konferenču rakstu krājumi

Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums
XII starptautiskā zinātniskā konference:
JAUNAS VĒRTĪBAS TŪRISMA UN SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAI
Rīga, 2011. gada 2. - 3. jūnijs
ISSN 1691-6069

Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums
XI starptautiskā zinātniskā konference:
CILVĒKS, SABIEDRĪBA, VALSTS MŪSDIENU MAINĪGAJOS EKONOMISKAJOS APSTĀKĻOS
Rīga, 2010. gada 26. marts
ISSN 1691-6069

KOMUNIKĀCIJAS VADĪBA INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBĀ (28.05.2009.)

DARBA TIRGUS SOCIĀLIE UN EKONOMISKIE IZAICINĀJUMI (30.05.2008.)

  • atvērt kā HTA versiju (ieteicams)
  • atvērt kā mājas lapu