EUKO 2010 konference

Eiropas biznesa komunikācijas ekspertu 10. gadskārtējā konference "Lokālie aspekti Eiropas biznesa komunikācijā"
Biznesa augstskolā Turība 20. - 22. augustā

Biznesa augstskolas Turība Sabiedrisko attiecību fakultāte laipni aicina Jūs piedalīties Eiropas biznesa komunikācijas ekspertu tīkla EUKO desmitajā konferencē EUKO 2010 "Lokālie aspekti Eiropas biznesa komunikācijā" Rīgā, kas notiks no 2010. gada 20. līdz 22. augustam Biznesa augstskolā Turība.
Konferences darba valodas - angļu un vācu.
Dalības maksa - 50 EUR vai 35 LVL, kas ietver konferences materiālus un pusdienas. 
Komunikācijas zinātnes studentiem tiek piedāvāta speciāla pazemināta dalības maksa - 21 EUR vai 15 LVL, bez pusdienām. Nepieciešama derīga studenta karte. 
Iemaksas termiņš - līdz 2010. gada 15. maijam Biznesa augstskolas Turība (reģ. nr. 40003135880) kontā AS Swedbank: LV65HABA0551001345983. BIC/SWIFT kods: HABALV22.
Dalības maksa pēc 15. maija - 70 EUR (50 LVL). Komunikācijas zinātnes studentiem - 30 EUR (21 LVL) 
Kopsavilkumu (līdz 2000 zīmēm) iesūtīšanas (e-pasts: evija.zaluksne-veiksa@turiba.lv).

Ir pagarināts kopsavilkumu iesniegšanas beigu datums!
EUKO 2010 Organizācijas Komiteja nolēma pagarināt kopsavilkumu iesniegšanas beigu datumu.
Jaunais kopsavilkumu iesniegšanas beigu datums: 2010.g. 31.marts

Vairāk informācijas par EUKO 2010: http://www.turiba.lv/eng/projects_and_research/euko_2010/about_euko_2010/.

Atbalstītāji:
Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centrs 
LiveRiga
Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris 
Mammadaba
Rundāles pils
Biznesa augstskola Turība

EUKO 2010 organizācijas komiteja:
Mg. Valdis Tilgalis, konferences koordinators valdis.tilgalis@turiba.lv; valdis.tilgalis@gmail.com
skype: TValdis
Dr. Andris Pētersons, Sabiedrisko attiecību fakultātes dekāns andris.petersons@turiba.lv
Dr. Ainārs Dimants, Komunikācijas zinātņu katedras vadītājs ainars.dimants@turiba.lv
Dr. Jāko Lehtonens (Jaakko Lehtonen), Komunikācijas zinātņu katedras profesors komunikācijas teorijā, ilggadējs EUKO dalībnieks
jaakko.lehtonen@jyu.fi; jaakko.lehtonen@turiba.lv 
Evija Zaļūksne-Veikša, Komunikācijas zinātņu katedras sekretāre evija.zaluksne-veiksa@turiba.lv
tālr. nr.: 67628870