Erasmus Mundus Partnerība ar Baltkrieviju, Ukrainu un Moldovu EMP-AIM

Partnership for Belarus, Ukraine and Moldova EMP-AIM

 

Biznesa augstskola Turība kā viena no partneriem ir iesaistījusies Eiropas Komisijas finansētā Erasmus Mundus programmas projektā Erasmus Mundus Partnerība ar Baltkrieviju, Ukrainu un Moldovu EMP-AIM.

Erasmus Mundus programma ir Eiropas Komisijas finansēta augstākās izglītības partnerības un sadarbības programma, kuras mērķis ir veicināt augstākās izglītības attīstību, sadarbību un mobilitāti ar „trešajām” valstīm. Erasmus Mundus 2.apakšaktivitāte atbalsta augstākās izglītības iestāžu partnerības Eiropas un „trešo” valstu starpā piedāvājot stipendijas mobilitātēm visos augstākās izglītības līmeņos.

AMP-AIM projekta vadošais partneris ir Mykolas Romeris University no Lietuvas un projektā kopumā iesaistītas 17 partneraugstskolas no Eiropas un „trešajām” valstīm:

Eiropas Augstskolas Partneraugstskolas no Baltkrievijas, Ukrainas un Moldovas Asociētie partneri

Projekta ietvaros Turības bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studentiem būs iespējas doties studēt apmaiņas programmās uz Baltkrieviju, Moldovu un Ukrainu.

2012./2013. mācību gada apmaiņas programmās stipendijas varēs saņemt jebkuras Turības fakultātes studenti:

  • 2 bakalaura līmeņa studenti mobilitātei uz 5 mēnešiem;
  • 2 maģistra līmeņa studenti mobilitātei uz 5 mēnešiem;
  • 1 doktora līmeņa students mobilitātei uz 6 mēnešiem;

Studentiem tiek finansētas no projekta stipendijas (līdz 1000 Eiro mēnesī), tiek segtas ceļa un apdrošināšanas izmaksas.

Papildu informācija par apmaiņas programmu, partneru augstskolām un piedāvātajām programmām, nepieciešamajiem dokumentiem un pieteikšanos atradīsiet projekta mājas lapā: http://emp-aim.mruni.eu

Informācija un nepieciešamie atbalsta dokumenti stipendijai Biznesa augstskolas Turība studentiem: