ERASMUS Jaunajiem uzņēmējiem

 

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS ir EK programma, kas sniedz iespējas un atbalstu jaunajiem uzņēmējiem doties pieredzes apmaiņā uz dažādām Eiropas valstīm.

Biznesa augstskola Turība ir iesaistījusies programmas ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS (ERASMUS jaunajiem uzņēmējiem) programmā kopš 2010.gada janvāra. Programmas ietvaros jaunie uzņēmēji no Latvijas var saņemt finansiālu atbalstu praksei pie pieredzējušiem uzņēmumiem visā Eiropā.

ERASMUS programma līdz šim ir labi pazīstama studentu vidū, kuri jau daudzus gadus ar šīs programmas finansiālo atbalstu var pavadīt  3-12 mēnešus kādā no Eiropas augstskolām. Savukārt apmēram gadu Eiropā darbojas jauna ERASMUS FOR YOUNG ENTERPRENEURS programma, kas sniedz iespējas gūt pieredzi Eiropā tieši jaunajiem uzņēmējiem.

Biznesa augstskola Turība šīs programmas ietvaros organizē jauno uzņēmēju apmaiņu uz dažādām Eiropas valstīm.
Jebkurš jaunais uzņēmējs (gan tāds, kuram ir jau reģistrēts uzņēmums ne ilgāk par 3 gadiem, gan arī tas, kam vēl ir tikai biznesa plāns) var doties pieredzes apmaiņā uz laika posmu no 1 līdz 6 mēnešiem uz pieredzējušiem uzņēmumiem Eiropā. Būtiskākais ir tas, lai jaunajam uzņēmējam ir vai nu uzsākta biznesa ideja vai skaidrs biznesa plāns, kas paredz jauna produkta vai pakalpojuma attīstību.

Programma līdzfinansē jaunajam uzņēmējam ceļa un uzturēšanās izmaksas apmaiņas laikā (800-1000 Eiro mēnesī atkarībā no valsts).

Par programmu vairāk lasiet www.erasmus-entrepreneurs.eu
Prezentācija par programmu latviešu valodā
Brošūra par programmu latviešu valodā
Programmas rokasgrāmata angļu valodā
Online reģistrācijas rokasgrāmata angļu valodā

Papildu informācija un reģistrācijas semināram:
Biznesa Augstskola Turība
Kristīne Tihanova, Starptautisko projektu vadītāja
e-pasts: kristine.tihanova@turiba.lv, Tālr.:67625371