Doktorantu mērķstipendijas

Konkursa uz finansiālu atbalstu ESF projekta „Doktora studiju atbalsts Biznesa augstskolā Turība” ietvaros 4. kārtas rezultāti.

2012. gada 13. jūnijā izsludinātā konkursa  rezultāti ir sekojoši.
 

Nr.

Līguma Nr.

3. kritērijs (Nopublicēto zinātnisko rakstu skaits)

1. kritērijs (Promocijas darba gatavība)

8. kritērijs

Kopējais punktu skaits

1.

57067

40

20

 30

90

2.

58372

8

16

 30

54

3.

57072

28

16

 0

44


 
Norādīti tikai tie kritēriji, kuros finansiālā atbalsta pretendenti ir ieguvuši punktus.
Katru iesniegto pieteikumu, kurš bija izpildījis minimālās nepieciešamās prasības 3. kritērijā, vērtēja divi neatkarīgi eksperti.
Ceturtajā kārtā bija paredzēts atbalsts vienam doktorantam. Līdz ar to atbalstu doktora studijām ir ieguvis doktorants, kura līguma numurs ir 57067. 
 

Apsveicam un novēlam veiksmi studijās!