Biznesa tehnoloģiju institūts

2006.gadā Biznesa augstskolā Turība tika pieņemts lēmums par Biznesa tehnoloģiju institūta (BTI) dibināšanu, lai veicinātu augstskolas zinātnisko darbību un uzņēmumu konkurētspēju, attīstītu augstskolas intelektuālo potenciālu un pilnveidotu studiju programmas atbilstoši mūsdienu zinātnes sasniegumiem.

Biznesa tehnoloģiju institūts šobrīd veic lietišķos pētījumus, sniedz konsultatīvos pakalpojumus , piedalās valsts un starptautiskos pētījumu projektos un programmās, koordinē augstskolas zinātnisko darbību, organizē zinātniskas konferences, seminārus un lekcijas, kā arī publicē pētījumu rezultātus un citus informatīvos materiālus.

Pētnieciskā darba veikšanai tiek piesaistīti arī citu struktūrvienību darbinieki un ārējie eksperti. Šajā, 2011.gadā, BTI sadarbībā ar citām struktūrvienībām realizē divus projektus: