Projekts “Apstājies mirklī”

Projekts “ Apstājies mirklī” ir pirmais Latvijā, kuram ir noteikta mērķa auditorija – skolēni (7. – 9. klasei), kuri paši veidos savu filmu varoņus no plastilīna, koka, no papīra, kartona, vilnas un sadzīves priekšmetiem vai arī zīmēs. Mēs dosim iespēju visām Latvijas skolām sevi parādīt un pierādīt, jo jebkuras skolas skolēni var iesaistīties un radīt savus projektus. Tāpēc mūsu stop-motion projekts tiks piedāvāts visām Latvijas skolām.

Mēs novērtētu, ja mūsu piedāvātajam konkursam atsauktos arī skolas ārpus Rīgas, kas arī pierādītu savu aktivitāti, kā arī to, ka ir radoši un projektus veidot griboši skolēni.

Projektu realizē Biznesa augstskolas Turība, Sabiedrisko attiecību fakultātes, 1.kursa studenti: Annija Bernava, Egita Andersone, Edijs Ančupāns, Annija Urbāne, Diāna Mamedova, Rolands Admīdiņš, Mārtiņš Vīņauds.

Projekta vispārējais mērķis – Parādīt skolēniem lielisku brīvā laika pavadīšanas iespēju/veidu.

Ikvienam no Latvijas 7. – 9. klašu skolēniem būs iespēja:

 • Radoši izpausties, piesakot savu ideju, uzrakstot scenāriju
 • Izveidojot savus varoņus
 • Izstrādājot režiju
 • Fotografējot, montējot un apskaņojot.
 • Piedāvāt iespējas izpausties darbmācības un vizuālās mākslas stundās inovatīvos veidos.
 • Attīstīt skolēnos radošumu.
 • Panākt, ka skolnieki savā starpā strādā kā komanda un paši uzņemas līdz galam izstrādāt kādu darbu.
 • Veidot skolēnus par aktīvām un sabiedriski nozīmīgām personām.
 • Piedāvāt visām Latvijas skolām, kur mācās 7-9 klases skolēni, piedalīties konkursā.
 • Pēc projekta īstenošanas beigām uzzināt skolēnu viedokli par šāda veida Stop-motion projektu, vai tas ir aktuāls.
 • Projektā iesniegtos darbus novērtēs žūrija laika posmā no februāra līdz aprīlim.

Projekta tiešais mērķis – Izsludināt stop – motion animācijas filmiņu konkursu visās Latvijas skolās, kur mācas 7. – 9. klases skolnieki.. Laika posmā no janvāra līdz martam saņemt vismaz 30 skolēnu iesūtītus darbus.

Projekta mērķa grupa – skolēni no 7. – 9. klasei.

Skolēni no visiem Latvijas reģioniem, kuri atsauksies konkursam.

Galvenā balva:

Galvenās balvas ieguvēji iegūs Ls 100. Kā arī uzvarētāju komanda pēc savas izvēles izvirza vienu dalībnieku, kuram tiks piešķirta Turības mācību atlaide 30 % pirmajam studiju gadam Sabiedrisko attiecību fakultātē.

Projektu atbalsta