Studiju maksa un finansiālais atbalsts

STUDIJU MAKSA

2012./2013. studiju gads

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas: 

Rīgā - nepilna laika studijas neklātienē katru otro nedēļu piektdienas vakarā un sestdienā.

Organizācijas drošība - nepilna laika studijas neklātienē trešdienās.

Filiālēs - nepilna laika studijas neklātienē katru sestdienu.

Profesionālās bakalaura programmas:

Pilna laika studijas dienā - darba dienās

Pilna laika studijas vakarā - pirmdienas, otrdienas, ceturtdienas vakaros

Nepilna laika studijas neklātienē - katru otro nedēļu piektdienas vakarā un sestdienā

Profesionālās maģistrantūras programmas: 

 

Pilna laika studijas vakarā - Tiesību zinātnes, Sabiedriskās attiecības, Publiskā pārvalde - otrdienu vakaros un sestdienā
Uzņēmējdarbības vadība, Tūrisma stratēģiskā vadība - trešdienas vakaros un sestdienās
Tūrisma stratēģiskā vadība (angļu val.) - darba dienu pēcpusdienās

Pilna laika neklātiene - katru otro nedēļu sestdienās 

Doktorantūras programmas: 

Pilna laika studijas vakarā pēc individuāla grafika

PIRMS  DODIES  UZ  AUGSTSKOLU  IESNIEGT  DOKUMENTUS  UN  SLĒGT  STUDIJU  LĪGUMU,  AIZPILDI  ELEKTRONISKO  REĢISTRĀCIJAS  ANKETU,  LAI  IETAUPĪTU  SAVU  LAIKU.
 

Augstskola paredz nemainīgu studiju maksu visā studiju periodā - summu, kas par mācībām jāmaksā 1.kursā, plānots saglabāt arī 2., 3. un 4.kursā, ja students studē secīgi.

Studiju maksā iekļauts:

 • lekcijas un nodarbības;
 • literatūra bibliotēkā;
 • studiju un lekciju izdales materiāli;
 • datoru un interneta izmantošana augstskolas bibliotēkā, pieeja datu bāzēm;
 • WiFi  bezmaksas pieeja;
 • bezmaksas ieeja Turības studentu pasākumos u.c.

Maksāt par studijām var:

 1. 10 daļās;
 2. 2 daļās; 
 3. par visu studiju gadu uzreiz.


Maksājot studiju maksu  10 daļās, studiju maksa palielinās par 10% 1. līmeņa studiju programmās vai par 20% - pārējās studiju programmās.
 
Par studijām var samaksāt augstskolas kasē vai ar bankas pārskaitījumu.

Studiju maksas par studiju programmu valūta var būt LVL vai EUR.

SIA Biznesa augstskola Turība rekvizīti:

Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Vienotais reģ. Nr. 40003135880
PVN reģ. Nr. LV 40003135880

Norēķinu rekvizīti:
Swedbank AS
Norēķinu konts Nr. LV65HABA0551001345983 (LVL, EUR, USD)

SEB banka AS
Norēķinu konts Nr. LV83UNLA0003019467691 (LVL)
Norēķinu konts Nr. LV26UNLA0050000586554 (EUR)
Norēķinu konts Nr. LV87UNLA0050000532591 (USD)

FINANSIĀLS ATBALSTS STUDENTIEM

Atlaides un stipendijas

 • 2012./2013. studiju gadā reflektantiem ir iespēja pretendēt uz 25 augstskolas budžeta vietām un 80 augstskolas stipendijām.
  Reflektantiem, kas izvēlēsies studēt profesionālā bakalaura studiju programmā Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība, ir iespēja pretendēt uz 10 valsts budžeta vietām un 2 valsts stipendijām.
  Kopā Biznesa augstskolas Turība studenti var izmantot 135 budžeta vietas un 326 stipendijas.
 • Reflektantiem ir tiesības pretendēt:
  1) uz vienu valsts finansēto budžeta vietu un vienu valsts finansēto stipendiju (tikai profesionālā bakalaura studiju programmas Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība reflektanti);
  2) uz vienu Augstskolas finansēto budžeta vietu;
  3) uz vienu Augstskolas finansēto stipendiju.
 • Garantētas Augstskolas finansētās budžeta vietas saņem sabiedriskās organizācijas Junior Achievement Latvija organizētā Skolēnu mācību firmu (SMF) 2012. gada konkursa uzvarētāji - līdz piecām vietām.
 • Priekšrocības konkursā par Augstskolas finansētajām budžeta vietām un stipendijām ir:
  1) starptautisko vai Latvijas Republikas mēroga mācību olimpiāžu uzvarētājiem pēdējo trīs gadu laikā ( sākot no 2010. gada).
  2) 2012. gada sabiedriskās organizācijas Junior Achievement Latvija Pilno sertifikātu ieguvējiem, projekta “Esi līderis” programmas "Komerczinības vidusskolām" apliecību ieguvējiem. 
 • Par īpašiem sasniegumiem Studentu pašpārvaldē, sportā, sabiedriskajā darbībā  vai Turības publicitātes veicināšanā augstskolas studenti var pretendēt uz studiju maksas atlaidēm.

Nolikums par konkursu uz budžeta vietām un stipendijām 2012./2013. studiju gadā
Studiju maksas atlaižu piemērošanas noteikumi 2012./2013.studiju gadā

Studiju kredīti

Studiju kredītu iespējas jau ir guvušas atzinīgu studentu novērtējumu. Bankas piedāvā vairākus izdevīgus kredītu variantus, un atliek tikai izvēlēties vispiemērotāko. Kredītu iespējas:

Biznesa augstskolas Turība studentiem kredīta iegūšanā tiek dotas vairākas priekšrocības, kas ļauj koncentrēties galvenajam - studijām, neraizējoties par studiju maksu:

 • sākot studijas, kredītu saņem visi studenti, kuri laikus tam ir pieteikušies;
 • jebkurš Turības students, piesakoties studiju kredītam, maksā tikai to studiju maksas daļu, ko nenosedz pieprasītais kredīts.

ŅEM KREDĪTU UN STUDĒ!
2012./2013. studiju gada uzņemšanas noteikumi