Doktora studiju programmas - atver durvis zinātnei!

Doktora studiju programmas gatavo jaunos zinātniekus un augstskolu mācībspēkus. Tas ir nopietns pieteikums attīstīt pētniecību studiju jomās, kurās augstskolai jau uzkrāta krietna pieredze, realizējot zemāka līmeņa studiju programmas.

KOPŠ  2011. GADA  3. MAIJA TURĪBAI  DELEĢĒTAS  DOKTORA  ZINĀTNISKĀ  GRĀDA  PIEŠĶIRŠANAS  TIESĪBAS  JURIDISKAJĀ  ZINĀTNĒ


KOPŠ 2012.GADA 31.JŪLIJA TURĪBAI DELEĢĒTAS DOKTORA ZINĀTNISKĀ GRĀDA PIEŠĶIRŠANAS TIESĪBAS KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNĒ


Pirmais promocijas darbs, kuru izstrādājis Turībā  īstenotās doktora studiju programmas doktorants

 
“Studijas doktorantūrā – tā ir iespēja mācīties pie patiešām cienījamiem, autoritatīviem mācībspēkiem gan no Latvijas, gan prestižām ārvalstu augstskolām. Tie ir interesanti studiju biedri, no kuriem arī var daudz ko mācīties un iegūt priekšstatu par dažādām viņu pārstāvētām Latvijas uzņēmējdarbības nozarēm.
Būtiskākie ieguvumi no studijām doktorantūrā – mūsdienīgas zināšanas un droša, stabila sajūta darba tirgū.
Karjeras ziņā arī esmu attīstījusies: pašreiz strādāju Turībā par lektori, kā arī esmu ievēlēta par Komunikācijas zinātņu katedras lektori. Tā kā pētniecība un lektora darbs mani vienmēr interesējis, studijas pavērušas iespēju realizēt šos sapņus.”
 
Renāte Cāne, Turības lektore un Komunikācijas vadības doktorantūras studente
 

“Studijas doktorantūrā ļauj darba pienākumus pildīt daudz profesionālāk. Esmu iemācījusies konstruktīvi debatēt un pamatot viedokli ar atbilstošām tiesību normām, nevis vispārīgām frāzēm vai sabiedrībā valdošajiem stereotipiem. To ir pamanījis un novērtējis arī mans darba devējs.
Zināšanām nav vērtības, ja nevaram tās izmantot. Turība piedāvā profesionālo izglītību un māca iegūtās zināšanas lietot ikdienas darbā.
Zināšanas – tā ir varēšana, izvēles brīvība un atbildība. Jo gudrāks cilvēks, jo grūtāk ar viņu manipulēt.”
 
Sintija Stipre, Ārlietu ministrijas Valsts protokola 2. sekretāre, Turības Juridiskās zinātnes doktorantūras studente

Augstskola piedāvā apgūt šādas doktora studiju programmas:

2012./2013. studiju gada uzņemšanas noteikumi