Par augstskolu

Biznesa augstskola Turība ir viena no lielākajām Latvijas augstskolām ar stabilām tradīcijām un skaidru nākotnes vīziju Eiropas augstākās izglītības telpas kontekstā. Augstskola, kura dibināta 1993.gadā, 2011./2012.studiju gadā lepojas ar vairāk nekā 5800 studentiem un 11 432 absolventiem. Augstskolā ir mūsdienīgas mācību telpas, moderna bibliotēka, studentu pilsētiņa – viesnīca un liela sporta zāle.

Biznesa augstskolas Turība stratēģija 2011.-2015.gadam

Biznesa augstskolas Turība vīzija:

Starptautiski atzīta un atpazīstama biznesa augstskola.

Misija:

Dot iespēju katram iegūt savai profesionālajai jomai atbilstošu, uz biznesu orientētu izglītību un attīstīt sevi kā radošu līderi.
Īstenot valsts un starptautiski akreditētās izglītības programmas un veikt zinātniski praktisko pētniecību, lai attīstītu sabiedrībā biznesa kompetences un veicinātu reģiona attīstību.


 
 
 
 
 
 
 

Augstskolā darbojas četras fakultātes:

Augstskolai ir četras filiāles - Liepājā, Cēsīs, Talsos un Jēkabpilī.

Galvenie studiju virzieni – uzņēmējdarbības vadība, tiesību zinātnes, tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība, sabiedriskās attiecības.

Brīvība, uzņēmība, kompetence - galvenās Turības zīmolu raksturojošās iezīmes.
 
Studenti un absolventi atzīst, ka Turības lielākā priekšrocība ir tās spēja piedāvāt konkurētspējīgu izglītību, kur teorija apvienojas ar spēcīgu praksi.

Jau šobrīd Biznesa augstskola Turība piedāvā studiju iespējas ārzemju studentiem – studēt bakalaura, maģistra vai doktora studiju programmās angļu valodā.

Starptautiska atzinība

Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības studiju programmai ir piešķirta Pasaules tūrisma organizācijas (UN/WTO – World Tourism Organization) akreditācija – WTO TedQual sertifikāts. Turība ir kļuvusi par pirmo augstskolu Baltijā un Skandināvijas valstīs, kas saņēmusi Pasaules tūrisma organizācijas akreditāciju un augsto starptautiski atzītu ekspertu novērtējumu.

Augstskola uzņemta kā biedrs Starptautiskajā biznesa augstskolu attīstības asociācijā (AACSB International, The Association to Advance Colegiate Schools of Business), kura apvieno vadošās pasaules biznesa augstskolas, Eiropas Augstākās izglītības iestāžu asociācijā (EURASHE - European Association of Institutions in Higher Education) un Eiropas Juridisko fakultāšu asociācijā (E.L.F.A. - European Law Faculties Association).

SIA Biznesa augstskola Turība uzņēmuma dalībnieki:
AVE ASTRA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģ.nr. (40003401637)
BIRZNIEKA BIZNESA CENTRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģ.nr. (40003128215)