Augstskola

Augstskolas vadība, simbolika, talismans, kā arī informācija par Turības attīstību un muzeju.

Lasīt vairāk

Kāpēc studēt Turībā?

Lai atvieglotu Tavu augstskolas izvēli, šajā sadaļā apkopotas galvenās priekšrocības, ko iegūsi, ja kļūsi par Turības studentu: gan studiju procesā, gan studentu pasākumos, gan pēc augstskolas absolvēšanas, veidojot karjeru.

Lasīt vairāk

Viss par iestāšanos

Informācija par programmām, studiju maksu un atlaidēm, stipendijām, pieteikšanās kārtību un iespēju studēt augstskolas filiālēs.

Lasīt vairāk

Fakultātes

Sadaļā “Fakultātes” informācija par četrām augstskolas fakultātēm: par piedāvātajām studiju programmām un vadošajiem mācībspēkiem, fakultātes domi un zinātnisko darbību.

Lasīt vairāk

Studiju programmas

Apkopota informācija par visu līmeņu studiju programmām, kā arī uzņemšanas noteikumi un vispārēja informācija par izglītības sistēmu Latvijā.

Lasīt vairāk

Studiju maksa

Informācija par visu studiju programmu mācību maksu.

Lasīt vairāk

E-studijas

Biznesa augstskolas Turība E-studiju daļa sadarbībā ar augstskolas pasniedzējiem jau kopš 1999. gada realizē e-studijas jeb datorizēto tālmācību.

Lasīt vairāk

Starptautiskās iespējas

Informācija par iespēju doties studēt uz ārzemēm: LLP/Erasmus studiju iespējas, dubultā diploma programmas un divpusējās apmaiņas programmas.

Lasīt vairāk

Pārnākšana no citas augstskolas

Paskaidrojums, ka jārīkojas, ja vēlas pārnākt studēt no citas augstskolas.

Lasīt vairāk

Reglamentējošie dokumenti

Sadaļā publicēti dokumenti par augstāko izglītību, studiju procesu, studiju maksu, kredītu, budžeta vietām un stipendijām. Šeit arī publicēti augstskolas iekšējās kārtības noteikumi, noteikumi par jauniešu tūrisma mītni, kā arī Studējošo pašpārvaldes nolikums.

Lasīt vairāk

KONTAKTI

Sadaļā atrodami augstskolas rekvizīti, kā arī svarīgākā kontaktinformācija, kas var noderēt studiju laikā.

Lasīt vairāk