Jēkabpils filiāle


1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības  studiju programmas - ātrākais ceļš uz intelektuālā darba tirgu!

* Tiesību zinātnes
* Finanses un grāmatvedība
* Viesmīlības serviss
* Reklāma uzņēmējdarbībā
* Mārketings un tirdzniecība

Studiju maksa un studiju kredīti
2012./2013. studiju gada uzņemšanas noteikumi  

Filiāles vadītāja: Mg.oec. Ingrīda Mārāne.                             
e-pasts: Ingrida.Marane@turiba.lv;
tālr.: 65236398, 26412751
fakss: 65236398

Filiāles adrese: Pasta iela 1, LV-5201, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas telpās

Dokumentu pieņemšanas laiki:
(iepriekš vienojoties par pieņemšanu pa e-pastu Ingrida.Marane@turiba.lv vai tālruni 26412751)

Personīgi sazinoties, var vienoties arī par citu laiku.

Raksti: