Kursi un semināri

Profesionālās izaugsmes centra jaunā mājas lapa: kursi.turiba.lv

Profesionālās izaugsmes centrs  organizē mācības Nodarbinātības valsts aģentūras kursu klausītājiem, dažādus kursus un seminārus iestāžu un uzņēmumu darbiniekiem un privātpersonām. Centra pastāvēšanas laikā ir izstrādātas, licencētas un akreditētas mācību programmas uzņēmējdarbības un uzņēmumu pārvaldes, tirdzniecības, grāmatvedības, finanšu, lietvedības u.c. jomās. Centrs organizē dažādus seminārus par aktuāliem jautājumiem uzņēmējdarbībā, izmaiņām likumdošanā un citiem sabiedriskiem procesiem.
Darba gaitā ir radīta laba materiāli tehniskā bāze kvalitatīva mācību procesa norisei un izveidots kompetentu lektoru, pieredzējušu praktiķu un attiecīgās nozares profesionāļu ekspertu kolektīvs.

Kontakti
Tālrunis: 67606101
Fakss: 67619152
E-pasts: kursi@turiba.lv