Iepirkumi

08.03.2010.
Biznesa augstskola Turība ir noslēgusi sarunu procedūru par tehniskās dokumentācijas izstrādi projekta pieteikumam Vides ministrijas organizētajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās”.
Saņemti 3 piedāvājumi, no kuriem par saimnieciski visizdevīgāko ir noteikts SIA „Smart Energy” piedāvājums.
Visiem piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem tiks nosūtīta informācija par sarunu procedūras rezultātiem.                     
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem.
Kontaktpersona: Projektu direktors Valdis Rocēns, e-pasts: Valdis.Rocens@turiba.lv

07.01.2010. 
Biznesa augstskola Turība plāno veikt iepirkumu sarunu procedūrā par tehniskās dokumentācijas izstrādi projekta pieteikumam Vides ministrijas organizētajā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās”.
Plānots iesniegt projekta pieteikumu, lai veiktu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus divām ēkām – A korpusam un studentu viesnīcas ēkai. Augstskolas ēkām nepieciešams izstrādāt tehnisko dokumentāciju, balstoties uz konkursa nolikuma prasībām (MK noteikumi Nr.1).
Paziņojums par līgumu.
Kontaktpersona: Projektu direktors Valdis Rocēns, e-pasts: Valdis.Rocens@turiba.lv.